Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny
parafiakobior.pl
Rodzina Bogiem silna! Wezwanie to w szczególny sposób towarzyszyło naszej wspólnocie parafialnej podczas Misji Świętych. Nie raz słyszeliśmy je z ust błogosławionego Papieża Polaka, powtarzali je biskupi i kapłani podczas niejednej homilii. Dla nas jednak, ludzi żyjących w niełatwych czasach, gdzie za wszelką cenę rodzinę, jej bogactwo i znaczenie próbuje się zmarginalizować, słowa te stają się prośbą, ale i zarazem programem.

Odpowiedzią na słowa zawarte w temacie naszych Misji Parafialnych jest peregrynacja ikony Świętej Rodziny. Ikona ta została napisana specjalnie dla naszej wspólnoty parafialnej wiosną 2011 roku.
Peregrynacja ma być czasem umocnienia owoców przeżytych Misji Świętych; to ważny i cenny czas dla wiernych, dla każdej rodziny, bo wokół ikony skupią się wszyscy na modlitwie, co jeszcze bardziej umocni rodzinne więzy. Stanie się to dla nas swoistego rodzaju lekcją życia. Od Świętej Rodziny uczymy się bowiem ewangelicznej prostoty i świętości. Lekcja ta jest przekazywana do dziś w: pomocy rodzinnej i sąsiedzkiej; wspólnym posiłku, modlitwie i świętowaniu; błogosławieniu potomstwa; uczeniu dzieci znaku krzyża i modlitw; szacunku dla chleba; wieszaniu w domu krzyża i obrazów religijnych; opiece nad chrześniakami; zapraszaniu do stołu ubogich.
Od Rodziny z Nazaretu bierzemy też przykład gorliwej pracy zawodowej i domowej. Wreszcie uczymy się od niej pięknych i niezastąpionych postaw ducha: pokory, milczenia, wytrwałości i wdzięczności.
Duszpasterze

Pielgrzymowanie tego świętego obrazu rozpoczęliśmy w niedzielę, 9 października 2011 r. Podczas Mszy św. o godzinie 12.00 ksiądz proboszcz przekazał ikonę przedstawicielom rodzin mieszkających na ulicy Agatowej.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter