Udzielanie Sakrementów
parafiakobior.pl
CHRZEST
udzielany jest w ostatnią sobotę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 18:00
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych ma miejsce w czwartek poprzedzający sakrament chrztu św. o godz. 19:00 w salce parafialnej.

Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonują rodzice, przedstawiając akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Rodzicami chrzestnymi mogą zostać osoby ochrzczone w Kościele rzymskokatolickim, które przyjęły sakrament bierzmowania, mają ukończone 16 lat i nie mają żadnych przeszkód kanonicznych (mogą przystępować do Komunii św.). Chrzestni spoza naszej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie z własnej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności bycia rodzicem chrzestnym.

SAKRAMENT POKUTY
udzielany jest:
  • w dni powszednie 30 minut przed każdą Mszą św.,
  • w niedzielę: 15 minut przed Mszą św. o godz. 7:00 i 8:30,
  • w czwartek: od 16:30 do Mszy św. szkolnej,
  • w sobotę: od 17:00 do Mszy św.
  • dodatkowo: w I czwartek miesiąca od 16:00 do Mszy św. szkolnej i I piątek miesiąca od 17:00 do Mszy św.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
ma miejsce w naszej parafii w trzecią niedzielę maja.

Przygotowanie dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się podczas katechezy szkolnej.
Spotkanie formacyjne dla rodziców tych dzieci w II czwartek miesiąca o godz. 19:00 w Domu Parafialnym.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
udzielany jest uczniom klas III gimnazjalnych.

Przygotowanie kandydatów odbywa się podczas katechezy szkolnej, comiesięcznych spotkań formacyjnych oraz na Mszy św. młodzieżowej. Kandydat musi się także wykazać odpowiednim stanem wiedzy religijnej.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
udzielany jest w ramach odwiedzin chorych i starszych wiekiem parafian, które mają miejsce w pierwszym tygodniu miesiąca.

Kapłana do chorego można wezwać zawsze w przypadkach niebezpieczeństwa śmierci.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
udzielany jest narzeczonym w terminie ustalonym z proboszczem.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed terminem ślubu i przedkładają następujące dokumenty: metrykę chrztu i bierzmowania, zaświadczenie ukończenia katechezy młodzieżowej, dowód tożsamości, potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich, dnia skupienia oraz dokumenty z USC.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE on-line (w czasie pandemii):
https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/wazne/186-nauki-przedmalzenskie-wideokonferencja