Dom parafialny
parafiakobior.pl
W związku z tym, że dotychczasowy dom katechetyczny niedostosowany jest do potrzeb rozwijających się grup parafialnych (jego remont oraz przebudowa byłyby bardzo kosztowne), w 2009 roku podjęta została decyzja o budowie nowego domu parafialnego. Ówczesny proboszcz, ks. Józef Piesiur, zaplanował tę inwestycję na lata 2009 – 2012. Chciał na stulecie kościoła oddać go do użytku.
W kwietniu 2009 roku w ogrodzie probostwa za grotą rozpoczęły się prace i do końca tego roku budynek stanął w stanie surowym. W następnym roku został ocieplony i obłożony klinkierem; wstawiono okna.
Zaprojektowano go jako budynek parterowy, przykryty dwuspadowym dachem. Zaplanowane zostały w nim: duża sala z szatnią, zapleczem kuchennym i sanitariatami (na parterze) oraz cztery mniejsze salki na poddaszu.
Dom Parafialny ma służyć spotkaniom różnych większych grup modlitewnych, chorych, seniorów, stowarzyszeń, a także jako kawiarenka i sala wykładowa lub kinowa. Ma przyczyniać się do ożywiania i wzmacniania aktywności i więzi wśród parafian.
Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć materialnie tę inwestycję i przyczynić się do wykończenie nowego Domu Parafialnego prosimy o wpłatę na konto:

Bank Millenium - nr rachunku: 80 1160 2202 0000 0000 2147 4291


Za wszelkie ofiary składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

Boże, błogosław temu dziełu i wszystkim, którzy przyczyniają się do jego powstania!


Parafia Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

ul. Rodzinna 11
43-210 Kobiór
tel. 32 218 80 17

Konto bankowe:
80 1160 2202 0000 0000 2147 4291

Jak do nas dojechać