Wiadomości
parafiakobior.pl
W niedzielę 16 września odbyły się parafialno-gminne uroczystości dożynkowe. Podziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkie dary, które otrzymujemy dzięki pracy rolników, ogrodników, sadowników.
{Play}


- Szczęście jest owocem dobrze wykonywanej pracy. Jesteśmy szczęśliwi z powodu udanych zbiorów, dlatego wyrażamy Panu Bogu wdzięczność za to, że pozwolił nam poprzez płodność ziemi oraz trud pracujących na roli cieszyć się z dobrych zbiorów. Modląc się podczas tej Mszy Świętej chwalimy Boga Stwórcę, który powierzył nam ziemię i dał nam ją w opiekę - mówił ks. proboszcz Damian Suszka.
Przy ołtarzu znalazły się żniwne symbole: chleb i wieniec, a także owoce, warzywa i kwiaty. - Spraw Panie, aby w ty roku nikomu nie zabrakło pożywienia. Pomagaj Swoją łaską wszystkim, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twymi darami z każdym, kto będzie w niedostatku - modlił się ks. Suszka.
W dożynkowej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy Kobiór, z wójtem Eugeniuszem Lubańskim na czele i starostami tegorocznych dożynek. Tę zaszczytną funkcję pełnili państwo Rozmusowie. Nie zabrakło osób w regionalnych strojach, zwłaszcza członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.
Dziękczynną liturgię ubogacił swoim śpiewem chór Ex Animo.
Po wspólnej modlitwie rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy, a po nim przyszedł czas na występy artystyczne i rodzinny piknik.