Wiadomości
parafiakobior.pl
PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH W ROKU KOLĘDOWYM 2018/2019
{Play}
23 listopada 2018 (piątek) godz. 14:00
1. ul. Rodzinna nr. nieparz. 1 – 51
2. ul. Rodzinna nr. parz. 2 – 38
3. ul. Rodzinna nr. parz. 40 – 86
4. ul. Rodzinna nr. nieparz. 55 – 99 i ul. Rzeczna 1 – 8

24.11.2018 (sobota) godz. 13.00
1. ul. Rodzinna nr. parz. i nr. nieparz. 100 – 116
2. ul. Rodzinna nr. parz. i nr. nieparz. 118 – 151
3. ul. Poziomkowa i ul. Paproci
4. ul. Rodzinna 163 i 167 oraz ul. Promnicka 1 – 55

25.11.2018 (niedziela) godz. 14.00
1. ul. Rodzinna 152 – 176 oraz za autostradą: ul. Ołtuszewskiego i ul. Rodzinna
2. ul. Rodzinna 157 i ul. Rolna od ul. Rodzinnej
3. ul. Boczna 21 – 7 i ul. Błękitna 90 – 44
4. ul. Błękitna 4 – 42

30.11.2018 (piątek) godz. 14.00
1. ul. Kobiórska nr. nieparz. 5 – 67
2. ul. Kobiórska nr. nieparz. 77 – 69 i parz. 4 – 68

1.12.2018 (sobota) godz. 13.00
1. ul. Prosta, ul. Poprzeczna, ul. Plichtowicka i ul. Żelazna
2. ul. Tuwima 1 – 56

2.12.2018 (niedziela) godz. 14.00
1. ul. Olszewskiego nr. nieparz. 1 – 45
2. ul. Olszewskiego nr. parz. 68 – 2

7.12.2018 (piątek) godz. 14.00
1. ul. Olszewskiego 55 oraz ul. Centralna 30 i 32
2. ul. Centralna 34, 36, 38

8.12.2018 (sobota) godz. 13.00
1. ul. Centralna 59 – 5
2. ul. Na Kąty i ul. Centralna 157 – 97

9.12.2018 (niedziela) godz. 14.00
1. ul. Kodowa 3 – 42
2. ul. Żołędziowa 3 – 27

14.12.2018 (piątek) godz. 14.00
1. ul. Żołędziowa 28 – 51
2. ul. Bluszczowa 1 – 29

15.12.2018 (sobota) godz. 13.00
1. ul. Składowa 2 – 12 i ul. Rubinowa 1 – 19
2. ul. Liliowa 1 – 14 i ul. Agatowa 13 – 2

16.12.2018 (niedziela) godz. 14.00
1. ul. Żeńców 34 – 2 i ul. Cicha 34 – 2
2. ul. Nowa, ul. Nad Zalewem i ul. Leśników 48 - 1

27.12.2018 (czwartek) godz. 14.00
1. ul. Centralna 117 oraz ul. Zachodnia nr. parz. 16 – 44 i nr. nieparz. 23 – 31
2. ul. Zachodnia nr. parz. 98 – 46 i nr. nieparz. 67 – 33

28.12.2018 (piątek) godz. 14.00
1. ul. Wróblewskiego nr. nieparz. 1 – 21 i ul. Wiosenna
2. ul. Wróblewskiego nr. parz. 8 – 42

29.12.2018 (sobota) godz. 13.00
1. ul. Wróblewskiego nr. parz. 80 – 100 i nr. nieparz. 97 – 123
2. ul. Stobika 20 – 1 i ul. Wróblewskiego nr. nieparz. 33 – 77

30.12.2018 (niedziela) godz. 14.00
1. ul. Wróblewskiego nr. parz. od 102  i nr. nieparz. 129 – 169 oraz ul. Wschodnia
2. ul. Kwiatowa 2 – 53

2.01.2019 (środa) godz. 14.00
1. ul. Wodna 27 – 1 i ul. Wspólna 1 – 16
2. ul. Wąska 1 – 32

3.01.2019 (czwartek) godz. 14.00
1. ul. Orla 1 – 12
2. ul. Orla 48 – 14

4.01.2019 (piątek) godz. 14.00
1. ul. Łukowa 2 – 39
2. ul. Łukowa od ul. Przelotowej do nr. 41

5.01.2019 (sobota) godz. 13.00
1. ul. Jasna 2 – 34
2. ul. Jasna 66 – 35

6.01.2019 (niedziela) godz. 14.00
1. ul. Bartnicza nr. nieparz. 1 – 41
2. ul. Bartnicza nr. parz. 6 – 38

7.01.2019 (poniedziałek) godz. 14.00
1. ul. Bartnicza nr. parz. i nieparz. 42 – 53 oraz ul. Borowa
2. ul. Zmienna od nr. 2

8.01.2019 (wtorek) godz. 14.00
1. ul. Ołtuszewskiego nr. nieparz. 3 – 71
2. ul. Południowa i ul. Ołtuszewskiego nr. parz. 10 – 66

9.01.2019 (środa) godz. 14.00
1. ul. Ołtuszewskiego nr. nieparz. 127 – 73
2. ul. Ołtuszewskiego nr. parz. 144 – 76

12.01.2019 (sobota) godz. 13:00

KOLĘDA DODATKOWA dla wszystkich, którzy nie mogli przyjąć księdza w wyznaczonym terminie. Prosimy zgłosić się w kancelarii parafialnej.