Wiadomości
parafiakobior.pl
Od 3 czerwca trwała Parafialna Pielgrzymka do Świętej Lipki, Sokółki, Wilna, Świętej Wody, Białegostoku oraz Warszawy.
{Play}
W odwiedzanych sanktuariach grupa 46 pielgrzymów poznawała ciekawe historie często związane z naszą ojczyzną. Mogliśmy podziwiać wspaniłą architekturę. Codziennie uczestniczyliśmy w Eucharystii, wraz z naszymi przewodnikami ks. proboszczem Damianem Suszką, ks. Marianem Jarominem i ks. Gabrielem Kamińskim, misjonarzem z Florydy. Znajdowaliśy czas również na indywidualną modlitwę. Wyjątkowym przeżyciem był rejs statkiem po Wigrach. W sobotę, w cudownej atmosferze, powróciliśmy do Kobióra.