Wiadomości
parafiakobior.pl
W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przezywaliśmy w naszej parafii doroczną uroczystość odpustową ku czci naszej Patronki.
{Play}
Za Jej opiekę i orędownictwo dziękowaliśmy w czasie koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył ks. prof. Józef Budniak, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Przy ołtarzu stanęli również: ks. proboszcz Damian Suszka. ks. Marian Jaromin oraz ks. Krystian Janko.
- Pragniemy przeżyć błogosławiony dzień, w którym Matka Zbawiciela, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem wzięta została do chwały niebiańskiej - mówił ks. prof. Budniak, przypominając, że czytany tego dnia fragment Ewangelii mówi o tym, jak Maryja po zwiastowaniu anielskim nawiedziła swoją krewną, Elżbietę. - Dlaczego w tę uroczystość czytamy ten fragment? Dlatego, że Jej Wniebowzięcie jest początkiem nawiedzenia nas wszystkich, którzy przez chrzest należymy do jednej rodziny: rodziny Jezusa Chrystusa. Wniebowzięcie jest nawiedzeniem Maryi w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej parafii. Wniebowzięcie jest nawiedzeniem każdego człowieka na tej ziemi. Dlatego Maryja jest nam bliska. Jest naszą Matką, która pragnie przychodzić do nas jak do św. Elżbiety i przynosić radość. Tą radością, którą przynosi, jest Jezus Chrystus, bo to On daje nam największy dar: życia doczesnego i wiecznego, zbawienia. Dziś dziękujemy Matce Zbawiciela za to, że jest z nami tu, na tej kobiórskiej ziemi - dodawał kaznodzieja.
Tradycyjnej modlitwie odpustowej towarzyszyła uroczysta procesja Eucharystyczna, a także błogosławieństwo bukietów kwiatów i ziół, przyniesionych przez wiernych do świątyni.