Wiadomości
parafiakobior.pl
W Wielki Czwartek wspominamy w Kościele Wieczerzę Pańską i ustanowienie Eucharystii, podczas której dzięki kapłanom cały lud Boży może jednoczyć się z Jezusem Chrystusem. Dziękujemy dziś za dar Eucharystii i sakrament kapłaństwa, które Pan Jezus ustanowił jako najwyższy znak swojej miłości.
W tym dniu, doniosłym i świętym dla całego Kościoła, składamy Bogu dziękczynienie za dar Eucharystii oraz na nowo uświadamiamy sobie łaskę powołania naszych kapłanów.
I dziś, jako wspólnota parafialna składamy Kapłanom posługującym w naszej parafii, serdeczne życzenia, by łaska powołania, którą obdarował Was Pan Bóg, wypełniała Wasze serca radością. Niech nasza wdzięczność za Waszą duszpasterską miłość i gorliwość umacnia w codziennym trudzie posługi, do której zostaliście powołani przez Boga.

Parafianie z Kobióra.