Wiadomości
parafiakobior.pl
Uroczystość odpustowa to zawsze powód do duchowej wdzięczności i radości we wspólnocie parafialnej. W takim duchu chciejmy przeżyć zbliżającą się Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Maryja od początku historii naszej świątyni jest szczególną patronką i opiekunką dla całego Kobióra. To Ona będąc pierwszą, w szczególny sposób wybraną, ale pozostając jedynie człowiekiem została mieszkanką nieba. Jak to uroczyście ogłosił papież Paweł VI – „jako wniebowzięta pozostaje wciąż Matką Kościoła. Jest matką każdego z nas i z wysokości nieba oręduje za nami. Tam nas zaprasza i oczekuje, będąc dla nas wzorem życia i modelem spełniania się Kościoła – wspólnoty wierzących powołanej do podążania ku życiu wiecznemu w niebie”.
Miesiąc sierpień to w naszej polskiej tradycji czas ważnych historycznie rocznic i przeplatających się z nimi świąt Maryjnych. Warto wspomnieć tłumy pielgrzymów, którzy udają się w tych dniach na Jasną Górę czy to na główne uroczystości Wniebowzięcia NMP, czy też na święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – 26 sierpnia. Tym samym wiążemy maryjność z naszą codziennością. Jakże silna jest tradycja kultu Matki Bożej Zielnej. W duchu wdzięczności za jej opiekę przynosimy do kościołów kwiaty, zioła i zboża – to co nasza ziemia ma najcenniejszego, co przynosi zdrowie i siłę. Dedykujemy je Matce Bożej, widząc w nich piękno, którego uosobieniem jest Ona sama, a w modlitwie wołamy: „A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu”. To nie tylko wyraz naszej wiary i dziękczynienia, ale również akt zawierzenia i ufności Bogu jako Stwórcy i dawcy tego co wokoło.

Z okazji odpustu wszystkim Gościom i Parafianom życzymy radości i obfitości Bożych łask oraz opieki Maryi Wniebowziętej. Niech nasza Patronka wyprasza naszej Parafii wiele dobra i wspiera w czynieniu uczynków miłości względem siebie.

Zachęcamy do zyskania odpustu zupełnego poprzez spełnienie wszystkich warunków: trwanie w stanie łaski uświęcającej, wolność od przywiązania do grzechu nawet powszedniego, nawiedzenie naszego kościoła, przyjęcie Komunii św., odmówienie Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz dowolnej modlitwy w intencjach określonych przez Ojca św.