Wiadomości
parafiakobior.pl

W sobotę 25 maja w naszej parafii odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Urbana oraz poświęcenia kapliczki jemu dedykowanej. Poświęcenia dokonał bp Grzegorz Olszowski. Witając zgromadzonych przy kościele parafian i gości ks. proboszcz Damian Suszka przypominał, że z inicjatywą powstania kapliczki wyszli mieszkańcy, a także przedstawiciele władz samorządowych Kobióra. Św. Urban patronuje bowiem naszej miejscowości, a uroczyste poświęcenie było jednym z punktów programu tegorocznych Dni Kobióra. W kościele parafialnym czczone będą też relikwie świętego. 
Za zaangażowanie księdza proboszcza i całej parafii w troskę o duchowe dobro lokalnej społeczności  podziękował wójt Marcin Ryś. 
- Odnówmy nasze serca, aby właściwie dostrzec znaczenie tego świętego miejsca – apelował bp Olszowski przed poświęceniem kapliczki.
- Drodzy kobiórzanie, chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, że dzisiejszy dzień i ta dzisiejsza uroczystość ma ogromne znaczenie na przyszłość, na przyszłe lata i pokolenia. Papież Urban stał się wam wszystkim bliższy - przez swoją obecność w znaku relikwii. Chcemy otworzyć nasze serca na Ducha Świętego, by słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy, przynosiło dobry owoc w naszych sercach – mówił bp Olszowski. Wskazywał, że św. Urban słuchając tych samych słów Boga otwierał się na dar świętości. 

Jak zaznaczył, ważna jest też świadomość, że sprawy Królestwa Bożego nie są tylko prywatną sprawą każdego chrześcijanina. – Królestwo  miłości, sprawiedliwości i pokoju jest w naszych sercach, ale jest też między nami, we wspólnocie Kościoła i we wspólnocie parafialnej, w której właśnie dokonuje się nasze uświęcenie – podkreślał kaznodzieja i dodawał, że świętość Kościoła zależy od świętości każdego z nas, gdy każdy będzie stawał się świętszy. 
Uroczyste dziękczynienie za patronat św. Urbana stała się też okazją, byśmy ponownie zawierzyli jego orędownictwu swoje sprawy, a także przyszłość naszej parafialnej wspólnoty. 
Podczas uroczystości Eucharystii dziękowaliśmy też za jubileusz 25-lecia istnienia Kobiórskiej Czelodki, która i tym razem swoim śpiewem ubogaciła nasze wspólne świętowanie.