Wiadomości
parafiakobior.pl
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w parafii Wniebowzięcia NMP w Kobiórze zgromadziła licznych parafian, którzy wraz z duszpasterzami wyruszyli ulicami za Najświętszym Sakramentem. Tą modlitwą i publicznym uwielbieniem naszego Pana dziękowaliśmy za Jego obecność wśród nas, składając w ten sposób świadectwo wiary i uwielbienia dla Pana Jezusa obecnego w Eucharystii.
- Rzadko możemy dotknąć tajemnicy - mówił w homilii ks. proboszcz Damian Suszka, przypominając, że w Eucharystii, którą dotykamy i spożywamy, za sprawą słów, które za Chrystusem i apostołami od dwóch tysięcy lat wypowiada każdy kapłan, obecny jest Pan.
W procesji eucharystycznej ulicami Kobióra wyznaliśmy razem, że głęboko wierzymy w to, iż Jezus jest obecny - żywy i prawdziwy - w Najświętszym Sakramencie. Nasze wyznanie wiary zakończyliśmy radosnym "Te Deum"...
Z Najświętszym Sakramentem przeszliśmy od kaplicy św. Antoniego, gdzie sprawowana była Msza Święta, idąc ulicami: Centralną, Zachodnią, Rubinową i Żołędziową. Przy kaplicy, gdzie stanął czwarty ołtarz, odprawiliśmy też Mszę Świętą na zakończenie procesji.
Przy kolejnych ołtarzach wystrój przypominał o trwającym Roku Jubileuszu Miłosierdzia i był dla nas zachętą, byśmy w zaufaniu Panu Jezusowi Miłosiernemu szukali źródła Bożej łaski i nadziei..