Wiadomości
parafiakobior.pl
W czwartek 2 lutego podczas wieczornej Mszy Świętej koncelebrowanej dziękowaliśmy wraz z Księdzem Proboszczem za 30 lat jego kapłaństwa.


Eucharystię sprawowali wraz z Jubilatem także ks. wikary Adam Paprota i ks. Rudolf Myszor , a ks. Adam złożył w imieniu kapłanów życzenia Bożego błogosławieństwa na dalszą posługę.
Na zakończenie dziękczynnej liturgii delegacje Rady Parafialnej i grup modlitewnych złożyły ks. Damianowi Suszce serdeczne życzenia dalszego owocnego posługiwania i dziękowały za świadectwo życia, które wprowadza pokój w ludzkich sercach. Dziękowaliśmy także za troskę, jaką Ksiądz Proboszcz otacza nasz kościół parafialny, cmentarz i całe kościelne otoczenie.