Wiadomości
parafiakobior.pl
Tegoroczne uroczystości odpustowe Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w naszej parafii zwieńczyła Suma z procesją Eucharystyczną i poświęceniem ziół.
{Play}


Podczas Sumy kazanie wygłosił ks. prał. Marek Gancarczyk, długoletni redaktor naczelny katolickiego tygodnika "Gość Niedzielny". Przy ołtarzu stanęli także: ks. kan. Rudolf Myszor, ks. prał. Bernard Czernecki, ks. Karol Matera, ks. Marian Jaromin, ks. proboszcz Damian Suszka i ks. wikary Adam Paprota.
- W tej uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czcimy Niewiastę, która spełniła swoje życie do końca, dobrze przeżyła swoje życie. Stary Testament pięknie mówi, że byli tacy ludzie, którzy odchodząc z tego świata byli syci dni. (...) Zasłużyła na taką chwałę i cześć, że po dwóch tysiącach lat czcimy Ją nie tylko tutaj, ale w tysiącach różnych miejsc. Do nieba została wzięta nie tylko z duszą, ale i z ciałem. Czym sobie zasłużyła? Dzisiaj powiedzielibyśmy, że była pełna łaski, że się w stu procentach zrealizowała... - mówił kaznodzieja.
Ks. prał. Gancarczyk tłumaczył, że osiągnęła to przez posłuszeństwo Bogu, uległość i poddanie się Bogu. - Te słowa dzisiaj brzmią obco. Żyjemy w świecie, który nie chciałby być komukolwiek poddany, posłuszny. A Maryja była posłuszna Bogu, słuchała Boga - wskazywał, zaznaczając, że takie jest powołanie każdego człowieka.
- Maryja musiała doskonale to wiedzieć, że po to została stworzona, aby Boga - Stwórcę swego chwaliła, czciła, Jemu służyła. I w konsekwencji została wyniesiona nad chóry aniołów i świętych - mówił ks. prał. Gancarczyk, zachęcając, by zadać sobie pytanie gotowość życiowego wędrowania śladami Maryi.
Na zakończenie liturgii ks. prał. Gancarczyk dokonał poświęcenia przyniesionych przez wiernych kwiatów i ziół oraz przewodniczył procesji Eucharystycznej.