Duszpasterze
parafiakobior.pl
Proboszcz
ks. Damian Suszka - proboszcz
Urodził się 14 lutego 1961 w Istebnej. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia 1987. Posługę wikariusza pełnił w parafiach: św. Michała Archanioła w Suchej Górze (1990-1992), Wszystkich Świętych w Pszczynie (1992-1995), św. Małgorzaty w Lyskach (1995-1996). W 1996 roku został rekolekcjonistą i dyrektorem Ośrodka Spotkań i Formacji św. Jadwigi Śląskiej w Brennej. Od 2005 roku pełni funkcję kapelana Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan. 3 lipca 2011 został proboszczem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze. W 2011 roku uzyskał godność kanonika honorowego katowickiej Kapituły Metropolitalnej, a 28 września 2021 kanonika gremialnego. Był członkiem Komisji ds. Ekonomicznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Od wrześniu 2018 roku pełni funkcję Ekonoma Archidiecezji Katowickiej, a 11 listopada 2021 r. został honorowym mieszkańcem Kobióra.
Wikariusz
ks. Adam Zgodzaj - wikariusz
Urodził się 22 lutego 1988 r. Pochodzi z parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Wiktora Skworca 18 maja 2013 r. w katowickiej katedrze. Po święceniach, od września 2013 do sierpnia 2019 r., pełnił posługę wikariusza w parafii Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Od 1 września 2019 roku pełni funkcję wikariusza w kobiórskiej parafii.
Emeryt
ks. Krystian Janko - emeryt
Urodził się 9 marca 1951 w Paniowach. 15 kwietnia 1976 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza. Był wikariuszem w następujących parafiach: MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (1976-1979), Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach (1979-1982), św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach (1982-1985). W latach 1985-1990 był rekolekcjonistą w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Od 1990 roku był proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie. W 2001 roku został dziekanem dekanatu Pszczyna. W 2010 roku został kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej. W 2018 roku przeszedł na emeryturę.