Duszpasterze
parafiakobior.pl
ks. Damian Suszka - proboszcz (od 2011 r.)
Urodził się 14 lutego 1961 roku w Istebnej.
Po ukończeniu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach przyjął, 31 stycznia 1987 roku, święcenia kapłańskie z rąk księdza arcybiskupa Damiana Zimonia. W 2002 roku podjął studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu o specjalności zarządzanie i marketing.
Jako wikary posługę duszpasterską pełnił w parafiach:
- św. Małgorzaty w Lyskach,
- św. Michała Archanioła w Bytomiu Suchej Górze,
- Wszystkich Świętych w Pszczynie.
Od 1996 roku ks. Damian był dyrektorem i rekolekcjonistą archidiecezjalnego Ośrodka Spotkań i Formacji im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej. Od 2005 roku jest kapelanem oddziału Górali Śląskich, a w bieżącym roku został kanonikiem honorowym katowickiej Kapituły Metropolitalnej.

Ks. Adam Paprota - wikariusz (od 2016 r.)
Urodził się 9 stycznia 1991 roku w Rybniku. Pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach – Roju. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, podejmując tym samym studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Święcenia diakonatu przyjął 7 marca 2015 roku w parafii pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła w Katowicach. Przed przyjęciem święceń prezbiteratu odbywał duszpasterski staż diakonacki w parafii św. Klemensa w Miedźnej. Studia uwieńczył zdaniem egzaminu magisterskiego i przyjęciem święceń kapłańskich w dniu 21 maja 2016 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. 

ks. Krystian Janko - emeryt (od 2018 r.)
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter