Wiadomości
parafiakobior.pl
Podczas niedzielnej Eucharystii dożynkowej, sprawowanej 4 września przy polowym ołtarzu w sąsiedztwie Domu Parafialnego, podziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory.
Podczas homilii ks. proboszcz Damian Suszka przypomniał o tym, że przy ołtarzu jesteśmy świadkami przeistoczenia chleba, który jest owocem pracy rąk ludzkich, w Ciało i Krew Pana Jezusa. - Dzisiaj chcemy wyrazić wdzięczność Bogu za ten chleb, za wszystko, co w Swojej szczodrobliwości ofiarowuje nam Stwórca poprzez pracę i trud rolników i każdego innego człowieka. Bo to przecież Bóg daje wzrost - mówił ks. Suszka.
Po wspólnej modlitwie wójt Eugeniusz Lubański podziękował za to dziękczynienie i za pracę wszystkich osób, które przyczyniają sie do tego, by na nasze stoły trafiał chleb i wszelkie inne owoce dary, które wydała ziemia. Wójt Lubański zaprosił tez na poczęstunek, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Dożynkowa Msza Święta była w naszej parafii także okazją do powitania nowego wikariusza, który rozpoczął pracę w Kobiórze. Ks. Adam Paprota jest neoprezbiterem, święcenia kapłańskie przyjął w tym roku, a pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach-Roju. W imieniu wszystkich parafian powitali ks. Adama starostowie dozynkowi.